TurUlica: Sabały 3
02-174, Warszawa

województwo mazowieckieStrona www: http://tur.com.pl

 

Kontakt

Towarzystwo Usług Ubezpieczeniowych i Obsługi Ryzyka TUR Sp. z o.o.

Tel. 022 / 431 91 00

Fax 022 / 431 91 99

Brokerzy

Tel. 022 / 431 91 05

Fax 022 / 431 91 10


Opis sieci

Towarzystwo Usług Ubezpieczeniowych i Obsługi Ryzyka TUR Sp. z o.o. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym koncentrującym się na kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej firm i instytucji.

Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Swoje usługi świadczy w oparciu o pełnomocnictwo klienta do reprezentowania go przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a koszt usług pokrywa z reguły prowizja firmy ubezpieczeniowej.

Będąc niezależnym podmiotem polskiego rynku ubezpieczeniowego, współpracuje lub ma możliwość współpracy, a jednocześnie negocjowania warunków ubezpieczenia z każdym ubezpieczycielem.

Serwis spółki obejmuje przede wszystkim: przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych, opracowywanie indywidualnych programów ubezpieczeniowych, negocjowanie warunków ubezpieczeń, w tym wysokości składki, bieżącą obsługę zawartych ubezpieczeń, pomoc przy likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz bieżące doradztwo ubezpieczeniowe.

Działalność spółki jest zabezpieczona polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR.

REKLAMA


Placówki

Pokaż placówki z województwa:

Lp.
Nazwa
Ulica, kod pocztowy, miasto
Województwo
 

Najnowsze opinie o placówkach sieci Tur